Arbeidsrett

Vi har advokater som bistår både arbeidsgivere og ansatte i tvister som gjelder ansettelsesforhold, nedbemanning, oppsigelse, avskjed og karantene/karensperiode.

Avslutning av ansettelsesforhold følger det omfattende og strengt formelle regimet i arbeidsmiljøloven. Regelverket er komplisert, og formelle feil er lette å begå. Advokatbistand i en slik prosess er ofte en god investering.

De fleste arbeidstvister finner sin løsning gjennom forhandlinger og inngåelse av sluttavtale. Dersom en tvist ikke lar seg løse på denne måten, vil våre advokater kunne bistå under en rettssak.

Advokater som jobber innenfor dette feltet:

Tone Bjørn

Advokat/Partner

Espen Kolflaath

Advokat