Arverett

Arveretten blir stadig mer kompleks som følge av sammensatte familiemønstre og store formuer. Behovet for arveplanlegging er stort. Fra nyttår 20/21 får vi ny arvelov.

Flere av advokatene i Consilium har omfattende erfaring og kompetanse innen arverett. Vi kan bistå deg i arveplanlegging og gjennomføring av arveoppgjør. Vi får r får jevnlig oppdrag fra Asker og Bærum tingrett som bostyrere i offentlige dødsboskifter.

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor arv og dødsboskifte. Våre advokater har betydelig prosedyreerfaring på området og fører jevnlig saker for domstolene.

Stadig flere etterlater seg fast eiendom i utlandet samt selskaper og verdipapirer. Vi kan tilby bistand også i utlandet gjennom Consiliums medlemskap i det internasjonale advokatnettverket Interlegal.

Vi tilbyr bistand med:

  • Generell arveplanlegging
  • Opprettelse av testament og fremtidsfullmakt
  • Rådgivning i forbindelse med arveoppgjør
  • Gjennomføring av testamenter (testamentfullbyrder)
  • Gjennomføring av arveoppgjør (privat bobestyrer/fullmektig for arvingene)
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Fremtidsfullmakt er et alternativ til vanlig vergemål.

Advokater som jobber innenfor dette feltet:

Tone Bjørn

Advokat/Partner

Anders G. Haug

Advokat/Partner