Eiendom og entreprise

 

 

En stor del av våre oppdrag dreier seg om eiendomsrettslige spørsmål.

Vi bistår jevnlig i eiendomstransaksjoner med betydelig verdi, og i den etterfølgende prosessen med utvikling og realisering av prosjekter. Dette omfatter blant annet reguleringsspørsmål, fradeling, sammenslåing, makeskifte, jordskifte, tomtefeste, byggesaksbehandling, seksjonering og tinglysing av servitutter og rettigheter. Vi har ført den første saken i Norge om urbant jordskifte gjennom alle instanser.

Der hvor våre profesjonelle klienter eier eller utvikler næringseiendom, bistår vi med forhandling, inngåelse, endring og oppsigelse av leiekontrakter.

Private eiendomsbesittere bistår vi i tvister knyttet til kjøp og salg av bolig (avhendingsloven), nabotvister, tvister med håndverkere, reguleringsspørsmål, byggesaksbehandling, opprettelse og drift av sameier, tomtefeste og tinglysing av servitutter og rettigheter.
Enkelte av våre advokater tilbyr eiendomsmeglertjenester, herunder oppgjør, i forbindelse med salg av fast eiendom.

Vår erfaring med entrepriser henger sammen med vårt engasjement i eiendom og eiendomsutvikling. I forbindelse med utbygging eller ombygging av fast eiendom, oppstår jevnlig behov for advokatbistand i kontraktsforholdet mellom byggherre og entreprenør.

Våre advokater bistår ved forhandling og inngåelse av større og mindre entreprisekontrakter, og ved tvister som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjekter.

I fagfeltet inngår også forbrukerentrepriser etter reglene i bustadoppføringslova og håndverkertjenestelova.

Advokater som jobber innenfor dette feltet:

Erik Bjørn

Advokat/Partner

Tone Bjørn

Advokat/Partner

Anders G. Haug

Advokat/Partner

Espen Kolflaath

Advokat