Erik Bjørn

Advokat & partner

Telefon

+47 47 14 39 05

Org.nr.

897 045 362 MVA

CV

Utdannelse:

  • 2005  Cand. jur., Universitetet i Oslo
  • 2004  EU-rettslige fag, Universitetet i Utrecht, Nederland

Praksis:

  • 2011 – Consilium Advokatfirma
  • 2010 – 2011  Asker & Bærum tingrett, dommerfullmektig
  • 2009 – 2010  Aust-Agder tingrett, dommerfullmektig
  • 2006 – 2009  Arntzen de Besche Advokatfirma AS, advokatfullmektig og fast advokat