Kjøpsrett

Vi bistår privatpersoner og bedrifter med både å fremme krav og håndtere krav om prisavslag, erstatning og heving.

Ved kjøp og salg av varer og tjenester kan det oppstå tvister knyttet til feil og mangler eller forsinkelse. For å ha reklamasjonskravet i behold er det viktig å melde krav innen rimelig tid. Det kan være krevende å dokumentere kravet tilstrekkelig og kjenne hvilke rettsregler som gjelder for det aktuelle forholdet. Forbrukere har i dag mange rettigheter gjennom en rekke lover. For næringsdrivende kan dette by på utfordringer dersom reklamasjoner ikke blir fulgt opp og håndtert riktig. Vi anbefaler å innhente rådgivning allerede ved første reklamasjon.

I tillegg til domstolene har vi erfaring med å håndtere klagesaker for Forbrukerklageutvalget (FTU), Finansklagenemnda (Finkn) og Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester (RfE).

Svært mange forsikringstakere kan få dekket deler av advokatsalæret gjennom rettshjelpsdekning. Vi hjelper deg å undersøke muligheten for å få dekning.

Advokater som jobber innenfor dette feltet:

Anders G. Haug

Advokat/Partner

Espen Kolflaath

Advokat

Andreas Dypvik

Advokat/Partner

Erik Bjørn

Advokat/Partner