Konkurs og restrukturering

Flere av våre advokater oppnevnes jevnlig av tingretten som bostyrere i konkurs og rettslige medhjelpere ved tvangssalg. Tvangsinndrivelse av pengekrav og konkurs er derfor fagområder vi kjenner godt.

Vi bistår kreditorer som søker dekning for sine krav med hele den formelle prosessen knyttet til påkrav, inkasso, rettslig inndriving ved forliksklage eller stevning og etterfølgende tvangsdekning.

Når et selskap er i økonomiske vanskeligheter, kan vi bistå med å sikre at håndteringen av situasjonen gjøres på en måte som begrenser risiko og som er juridisk holdbar. Vi bistår blant annet i forbindelse med restrukturering og gjeldsforhandlinger, herunder i dialogen med banker/långivere og andre kreditorer, samt med samarbeidspartnere, ansatte og offentlige myndigheter. I disse situasjonene er det typisk aktuelt med rådgivning knyttet til valg av fremgangsmåte for restruktureringen, utarbeidelse av avtaler med kreditorene, gjennomføring av eventuelle transaksjoner, samt vurdering av styreansvar og ansvar for andre involverte parter.

Vi bistår også med å begjære oppbud eller gjeldsforhandling.

Advokater som jobber innenfor dette feltet:

Tone Bjørn

Advokat/Partner

Erik Bjørn

Advokat/Partner

Anders G. Haug

Advokat/Partner

Andreas Dypvik

Advokat/Partner

Espen Kolflaath

Advokat