Transaksjoner og selskapsrett

Vi har spesialkompetanse innen kjøp og salg av aksjer og virksomhet (M&A). Flere av våre advokater har lang erfaring med å bistå i slike transaksjoner, både for større industrielle aktører og for mindre aksjeeiere.

 

Vi kan bistå i hele prosessen, fra den innledende fasen med intensjonsavtale og selskapsgjennomgang (due diligence), gjennom forhandlinger om aksjekjøpsavtale og aksjonæravtale, og frem til gjennomføring av transaksjonen. 

I tillegg til ordinære salgsprosesser og emisjoner, har vi blant annet kompetanse på følgende: 

  • For gründere eller enkeltaksjonærer som skal selge seg ut eller få inn nye investorer, har vi omfattende erfaring i å bistå i forhandlinger med investorer og tilretteleggere, samt utforming av investeringsavtale, aksjonæravtale og annen dokumentasjon. 
  • Vi bistår med utforming av avtaleverk og selskapsrettslig dokumentasjon knyttet til medeierskap for ansatte og andre typer insentivprogrammer (såkalte Management Incentive Programs, «MIP»).
  • I forbindelse med generasjonsskifte og arv, bistår vi med juridisk rådgivning knyttet til overføring av familiebedrifter. 

Våre advokater bistår også jevnlig med generelle selskapsrettslige spørsmål, blant annet knyttet til stiftelse av selskaper, endringer i styre, kapitalforhøyelse/kapitalnedsettelse, fusjon/fisjon, avtaler med nærstående, oppløsning av selskaper og tvister knyttet til selskapsforhold.

Advokater som jobber innenfor dette feltet:

Andreas Dypvik

Advokat/Partner

Erik Bjørn

Advokat/Partner