Tvisteløsning og prosedyre

Vi bistår med å løse tvister både i og utenfor rettsapparatet, herunder i forhandlinger og rettsmekling. 

Vi har flere advokater med bred erfaring fra domstolene, og fører jevnlig saker for forliksråd, tingrett og lagmannsrett. Vi har også advokater med erfaring fra Høyesterett. 

Tvistene vi håndterer omfatter de fleste fagområder. Blant annet har vi advokater med bred erfaring med tvister som gjelder fast eiendom, herunder angående reguleringsspørsmål og byggesaksbehandling, tvister knyttet til kjøp og salg av bolig, samt tvister i forbindelse med byggeprosjekter. 

Vi håndterer også tvistesaker som gjelder selskapsrettslige forhold, transaksjoner og styreansvar, tvister knyttet til pengekrav og konkurs, kjøp og salg av varer og tjenester, samt arbeidstvister og tvister og forhandlinger om sluttavtaler for ansatte.

Advokater som jobber innenfor dette feltet:

Erik Bjørn

Advokat/Partner

Andreas Dypvik

Advokat/Partner

Tone Bjørn

Advokat/Partner

Espen Kolflaath

Advokat